MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 09.06.2023r. biuro Spółdzieni będzie nieczynneMSM L-W Razem informuje, iż z dniem 25.05.2023r. nastąpi zakończenie sezon grzewczy.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 24.04.2023r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.DOTYCZY: ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

MSM L-W "Razem" informuje, iż zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynku.
Spółdzielnia sporządza świadectwa tylko dla całego budynku, a nie poszczególnych lokali. Obowiązek zapewnienia sporządzenia świadectwa spoczywa na: zbywającym mieszkanie na podstawie umowy sprzedaży, na wynajmującym mieszkanie, bądź celem przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 21.02.2023r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
Dyżur Członka Rady Nadzorczej od 15:00 do 16:00Plan funduszu remontowego na 2023r.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 23.12.2022r. biuro Spółdzieni będzie nieczynneMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 17.01.2023r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
Dyżur Członka Rady Nadzorczej od 15:00 do 16:00Zarząd MSM L-W "Razem"zaprasza wszystkich Mieszkańców na coroczne spotkanie z lokatorami na których zostanie omówiony plan oraz realizacja funduszu remontowego oraz finansowego.

 • -28.11.2022r o godz. 17:00 Garbary 3
 • -28.11.2022r o godz. 18:00 Za Bramką 10/11
 • -21.11.2022r o godz. 17:00 Wieżowa 73/75
 • -16.11.2022r o godz. 17:00 Szymborska 9/11
 • -18.11.2022r o godz. 17:00 Głogowska 86a
 • -24.11.2022r o godz. 17:00 Dolna Wilda
 • -24.11.2022r o godz. 18:00 Różana


MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 08.11.2022r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
Dyżur Członka Rady Nadzorczej od 15:00 do 16:00MSM L-W Razem zawiadamia o II i ostatnim bezpłatnym terminie przeglądów:

 • -03.11.2022r w godzinach 18:00-19:00 Dolna Wilda 16
 • -02.11.2022r w godzinach 17:00-19:00 Różana 6
 • -02.11.2022r w godzinach 17:00-19:00 Głogowska 86a
 • -02.11.2022r w godzinach 17:00-19:00 Szymborska 9/11
 • -03.11.2022r w godzinach 18:00-19:00 Garbary 3
 • -03.11.2022r w godzinach 18:00-19:00 Za Bramką 10/11
 • -02.11.2022r w godzinach 17:00-19:00 Wieżowa73/75
III termin płatny 150,00 zł za każdy.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: NOBILIT Sp.z o.o. tel: 574-400-880
2. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: Marek Fabisz Kominiarz tel: 501-635-286MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 31.10.2022r. biuro Spółdzieni będzie nieczynneMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:

 • -03.10.2022r w godzinach 16:00-20:00 Dolna Wilda 16
 • -03.10.2022r w godzinach 16:00-20:00 Różana 6
 • -04.10.2022r w godzinach 16:00-19:00 Głogowska 86a
 • -04.10.2022r w godzinach 16:00-19:00 Szymborska 9/11
 • -05.10.2022r w godzinach 16:00-19:00 Garbary 3
 • -05.10.2022r w godzinach 16:00-19:00 Za Bramką 10/11
 • -30.09.2022r w godzinach 16:00-19:00 Wieżowa73/75
odbędą się przeglądy kominiarskie oraz gazowe. I TERMIN

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: NOBILIT Sp.z o.o. tel: 574-400-880
2. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: Marek Fabisz Kominiarz tel: 501-635-286MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 04.10.2022r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
Dyżur Członka Rady Nadzorczej od 15:00 do 16:00Rozpoczęcie sezony grzewczego
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W "Razem", zwraca się z prośbą o maksymalne otwarcie zaworów termiostatycznych celem uzupełnienia zładu centralnego ogrzewania do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.
Termin rozpoczęcia sezony grzewczego 26.09.2022r.
Jednocześnie informujemy, że do dnia 19.09.2022 r. będzie możliwe spuszczenie wody z pionów centralnego ogrzewania.Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W "Razem" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23.08.2022 podjęła uchwałę nr 35/08/2022 w temacie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej i gazu dla ogrzewania lokali, podgrzania wody a także kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w par. 7 pkt 3 „Zaliczkę c.o. wyznacza się jako średniomiesięczną wartość sumy kosztu zużycia c.o. i kosztu wspólnego c.o. danego użytkownika w ostatnim rozliczanym okresie powiększoną o 40% jako zabezpieczenie ewentualnego wzrostu kosztów z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub podwyżki cen przez dostawcę energii cieplnej do budynków przy ul, Garbary 3, Za Bramką 10/11, Wieżowa 73/75, Szymborska 9/11, Głogowska 86a oraz Różana 6 . Zaliczkę c.o. wyznacza się jako średniomiesięczną wartość sumy kosztu zużycia c.o. i kosztu wspólnego c.o. danego użytkownika w ostatnim rozliczanym okresie powiększoną o 70% jako zabezpieczenie ewentualnego wzrostu kosztów z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub podwyżki cen przez dostawcę gazu do budynku przy ul. Dolna Wilda 16 “Komunikat dotyczący dodatku węglowego
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W "Razem" informuje, że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego (Veolia Energia Poznań S.A.) w związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy naszych mieszkańców.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 17.06.2022r. biuro Spółdzieni będzie nieczynneMSM L-W RAZEM INFORMUJE IŻ Z DNIEM 03.06.2022R. ROZPOCZNIE SIĘ ODNOWA ELEWACJI BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY UL. DOLNA WILDA 16 A,B W POZNANIU.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 24.05.2021r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
Dyżur Członka Rady Nadzorczej od 15:00 do 16:00Plan funduszu remontowego na 2022r.Zarząd MSM L-W "Razem" informuje, iż w zwiazku z przeprowadzona ankietą dotyczącą ograniczenia parkowania przy ul. Głebokiej, wiekszość Mieszkańców zadecydowała o pozostawieniu stanu obecnego.Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online na podatki.gov.pl

Więcej informacjiZarząd MSM L-W "Razem",zaprasza wszystkich Mieszkańców na coroczne spotkanie z lokatorami.

 • -18.11.2021r o godz. 17:00 Garbary 3
 • -18.11.2021r o godz. 18:00 Za Bramką 10/11
 • -19.11.2021r o godz. 17:30 Wieżowa 73/75
 • -30.11.2021r o godz. 17:30 Szymborska 9/11
 • -29.11.2021r o godz. 17:30 Głogowska 86a
 • -25.11.2021r o godz. 17:00 Dolna Wilda
 • -25.11.2021r o godz. 18:00 Różana


MSM L-W Razem zawiadamia o II TERMINIE PRZEGĄDÓW:

 • -07.10.2021r. w godzinach 16:00-16:30 ul. Garbary 3 odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -07.10.2021r. w godzinach 16:30-17:00 ul. Za Bramką 10/11 odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -07.10.2021r. w godzinach 17:15-19:00 ul. Wieżowa 73/75 odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -06.10.2021r. w godzinach 16:00-17:30 ul. Szymborska 9/11 odbedzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -06.10.2021r. w godzinach 17:45-19:00 ul. Głogowska 86a odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -05.10.2021r. w godzinach 18:00-19:00 ul. Różana 6 odbędzie się przegląd elektryczny
 • -05.10.2021r. w godzinach 18:45-20:00 ul. Różana 6 odbędzie się przegląd gazowy
 • -04.10.2021r. w godzinach 16:00-18:30 ul. Dolna Wilda 16 A,B,C odbędzie się przegląd elektryczny
 • -05.10.2021r. w godzinach 16:00-18:30 ul. Dolna Wilda 16 A,B,C odbędzie się przegląd gazowy
 • -05.10.2021r. w godzinach 16:00-18:00 ul. Dolna Wilda 16 D,E odbędzie się przegląd elektryczny
 • -05.10.2021r. w godzinach 16:00-18:30 ul. Dolna Wilda 16 D,E odbędzie się przegląd gazowy


W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: tel: 574-400-880
2. Wykonawca przeglądu elektrycznego: tel:601-910-688MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:

 • -16.09.2021r. w godzinach 15:00-16:30 ul. Garbary 3 odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -28.09.2021r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 17:00-18:00 ul. Garbary 3 odbędzie się przegląd kominiarski
 • -16.09.2021r. w godzinach 16:30-19:30 ul. Za Bramką 10/11 odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -28.09.2021r. w godzinach 10:00-12:00 oraz 18:00-19:00 ul. Za Bramką 10/11 odbędzie się przegląd kominiarski
 • -14.09.2021r. w godzinach 15:00-19:00 ul. Wieżowa 73/75 odbędzie się przegląd gazowy oraz elektryczny
 • -29.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Wieżowa 73/75 odbędzie się przegląd kominiarski
 • -13.09.2021r. w godzinach 16:30-19:30 ul. Szymborska 9/11 odbedzie się przegląd elektryczny
 • -14.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Szymborska 9/11 odbedzie się przegląd kominiarski
 • -10.09.2021r. w godzinach 16:30-16:30 ul. Szymborska 9/11 odbedzie się przegląd gazowy
 • -13.09.2021r. w godzinach 15:00-16:30 ul. Głogowska 86a odbędzie się przegląd elektryczny
 • -13.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Głogowska 86a odbędzie się przegląd kominiarski
 • -10.09.2021r. w godzinach 15:00-16:30 ul. Głogowska 86a odbędzie się przegląd gazowy
 • -09.09.2021r. w godzinach 17:00-20:00 ul. Różana 6 odbędzie się przegląd gazowy i elektryczny
 • -15.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Różana 6 odbędzie się przegląd kominiarski
 • -08.09.2021r. w godzinach 15:00-20:00 ul. Dolna Wilda 16 A,B,C odbędzie się przegląd elektryczny
 • -21.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Dolna Wilda 16 A,B odbędzie się przegląd kominiarski
 • -15.09.2021r. w godzinach 15:00-20:00 ul. Dolna Wilda 16 A,B,C odbędzie się przegląd gazowy
 • -09.09.2021r. w godzinach 15:00-17:00 ul. Dolna Wilda 16 D,E odbędzie się przegląd gazowy i elektryczny
 • -22.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Dolna Wilda 16 C,D odbędzie się przegląd kominiarski
 • -08.09.2021r. w godzinach 15:00-20:00 ul. Dolna Wilda 16 lok.użytkowe odbędzie się przegląd elektryczny
 • -23.09.2021r. w godzinach 08:00-12:00 oraz 17:00-19:00 ul. Dolna Wilda 16 E odbędzie się przegląd kominiarski


W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: tel: 574-400-880
2. Wykonawca przeglądu elektrycznego: tel:601-910-688
3. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: tel: 501-635-286Veolia Energia Poznań informuje, iż został wprowadzony do wody sieciowej nieszkodliwy barwnik spożywczy celem skontrolowania szczelności instalacji. W związku z powyższym prosimy o powiadomienie w przypadku zauważenia nietypowego koloru wody lecącej z kranów z wykorzystaniem drogi mailowej (bok.poznan@veolia.com) lub telefonicznie (801575757; 61/4376276).MSM L-W RAZEM INFORMUJE IŻ Z DNIEM 05.07.2021R. ROZPOCZNIE SIĘ REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY UL. GARBARY 3 W POZNANIU.
Prosimy o uprzątnięcie przedmiotów pozostawionych przed drzwimi lokali mieszkalnych.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 18.06.2021r. NASTĄPI W II TERMINIE WYMIANA WODOMIERZE W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
dotyczy: Garbary3, Za Bramką 10/11, Szymborska 9/11MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 04.06.2021r. biuro Spółdzieni będzie nieczynneMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 01.06.2021r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.MSM L-W RAZEM INFORMUJE IŻ Z DNIEM 10.05.2021R. ROZPOCZNIE SIĘ REMONT ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY UL. DOLNA WILDA 16 W POZNANIU.
Prosimy o uprzątnięcie przedmiotów pozostawionych na balkonach i tarasach.MSM L-W Razem zawiadamia iż:
 • dnia 14.05.2021r. od godziny 15:00 - Za Bramką 10/11,
 • dnia 17.05.2021r. od godziny 15:00 - Szymborska 9/11,
 • dnia 17.05.2021r. od godziny 15:00 - Garbary 3
 • NASTĄPI WYMIANA WODOMIERZE W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.MSM L-W Razem przedstawia poniżej zatwierdzone przez Radę Nadzorczą POTRZEBY REMONTOWE MSM „RAZEM” NA 2021 R.

Plan funduszu remontowego na 2021 rokMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 23.03.2021r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 9.02.2021r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.W związku z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni, Zarząd podjął decyzję, iż od
19.10.2020r. do 31.01.2021r. biuro Spółdzieni ogranicza bezpośrednią obsługę mieszkańców.
Bezpośredni kontakt z Zarządem lub pracownikiem Spółdzielni jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.
Obsługa mieszkańców prowadzona będzie telefonicznie, mailowo lub za pomocą tradycyjnej poczty.
Kasa nieczynna
Telefony kontaktowe:
 • 1) biuro Spółdzielni: 61-85-32-410 lub 512-138-095
 • 2) dział techniczny: 61-85-32-410 lub 512-138-097
 • 3) Usługi Instalacyjno-Sanitarne MWelding Michał Wojtyś 513-156-262
 • 4) domofon INTERTECHNIKA Kołodziejczyk i syn sp.j. 501-454-828
 • 5) elektryk P. Henryk Rogalski 607-597-690

Za utrudnienia przepraszamyMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 25.11.2020r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:

 • -22.10.2020r w godzinach 18:00-19:00 Dolna Wilda 16
odbędą się przeglądy kominiarskie oraz gazowe. II TERMINMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:

 • -12.10.2020r w godzinach 16:00-20:00 Dolna Wilda 16
 • -12.10.2020r w godzinach 16:00-20:00 Różana 6
 • -13.10.2020r w godzinach 16:00-19:00 Głogowska 86a
 • -13.10.2020r w godzinach 16:00-19:00 Szymborska 9/11
 • -14.10.2020r w godzinach 16:00-19:00 Garbary 3
 • -14.10.2020r w godzinach 16:00-19:00 Za Bramką 10/11
 • -15.10.2020r w godzinach 16:00-19:00 Wieżowa73/75
odbędą się przeglądy kominiarskie oraz gazowe. I TERMIN

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: Michał Wojtyś tel: 513-156-262
2. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: Marek Fabisz Kominiarz tel:501-635-286MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 06.10.2020r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.UWAGA! WYMIANA WODOMIERZY - chwilowo wstrzymana

 • Garbary 3
 • Za Bramką 10/11
 • Szymborska 9/11
Prosimy o udostępnienie lokali.MSM L-W Razem informuje, iż z dniem 8.09.2020r. rozpoczyna sezon grzewczy. Prosimy o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 07.09.2020r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
Przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku:
07.09.2020r.-Różana 6MODERNIZACJA SYSTEMU DOMOFONOWEGO:
Wieżowa 75, Szymborska 9/11, Różana 6, Dolna Wilda 16

Właściciele, którzy nie byli obecnie podczas wymiany domofonów, w pierwszym terminie, proszeni są, o kontakt z wykonawcą.

INTERTECHNIKA Kołodziejczyk i syn sp.j.
Tel. kontaktowy 501-454-828
Dla chętnych: Ponadto informujemy, iż możliwe jest zakupienie breloczka do wejścia w kwocie 15 zł za sztukę (płatne w dniu wymiany domofonu u montera).MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 26.05.2020r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
W związku z tym, zainteresowani Mieszkańcy Sp. (pojedynczo, w maseczkach) mogą spotkać się z przedstawicielem Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni
od godz. 15.00 do 16.00.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 11.02.2020r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
W związku z tym zainteresowani Mieszkańcy Sp. mogą spotkać się z przedstawicielem Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni
od godz. 15.00 do 16.00.MSM L-W Razem przedstawia poniżej zatwierdzone przez Radę Nadzorczą POTRZEBY REMONTOWE ORAZ PLAN REMONTÓW BUDYNKÓW MSM „RAZEM” NA 2020 R.

Plan funduszu remontowego na 2020 rokMSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 07.01.2020r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
W związku z tym zainteresowani Mieszkańcy Sp. mogą spotkać się z przedstawicielem Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni
od godz. 15.00 do 16.00.UWAGA! WYMIANA WODOMIERZY II TERMIN- 889-181-757

 • -11.12.2019r Dolna Wilda 16
 • -12.12.2019r Różana 6 oraz Głogowska 86a
 • -13.12.2019r Wieżowa 73/75
Prosimy o udostępnienie lokali. Szczegółówe informacje dotyczące godzin pod numerem: 618532410MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 26.11.2019r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.
W związku z tym zainteresowani Mieszkańcy Sp. mogą spotkać się z przedstawicielem Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni
od godz. 15.00 do 16.00.UWAGA! WYMIANA WODOMIERZY I TERMIN- 889-181-757

 • -14.11.2019r od godz. 16:00 Dolna Wilda 16A
 • -15.11.2019r od godz. 14:00 Dolna Wilda 16B
 • -18.11.2019r od godz. 16:00 Dolna Wilda 16C
 • -19.11.2019r od godz. 15:00 Dolna Wilda 16D
 • -20.11.2019r od godz. 16:00 Dolna Wilda 16E 1-10A
 • -21.11.2019r od godz. 16:00 Dolna Wilda 16E11-20A
 • -20.11.2019r w godz. 12:00-16:00 Dolna Wilda 16lu
 • -21.11.2019r w godz. 12:00-16:00 Dolna Wilda 16lu
 • -22.11.2019r w godz. 15:30-16:00 Różana 6 lu
 • -22.11.2019r od godz. 16:00 Różana 6
 • -25.11.2019r w godz. 14:30-15:00 Głogowska 86a lu
 • -25.11.2019r od godz. 15:00 Głogowska 86a
 • -26.11.2019r od godz. 16:00 Wieżowa 73 m.1-11
 • -27.11.2019r od godz. 16:00 Wieżowa 73 m.12-22
 • -28.11.2019r od godz. 16:00 Wieżowa 73 m.23-34
Prosimy o udostępnienie lokali.

Zarząd MSM L-W "Razem",zaprasza wszystkich Mieszkańców na coroczne spotkanie z lokatorami.

 • -12.11.2019r o godz. 17:00 Garbary 3
 • -12.11.2019r o godz. 18:30 Za Bramką 10/11
 • -05.11.2019r o godz. 18:00 Wieżowa 73/75
 • -19.11.2019r o godz. 17:30 Szymborska 9/11
 • -18.11.2019r o godz. 17:30 Głogowska 86a
 • -13.11.2019r o godz. 17:00 Różana 6
 • -13.11.2019r o godz. 18:30 Dolna Wilda 16
MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:

 • -10.10.2019r w godzinach 16:00-17:00 Dolna Wilda 16
  mieszkania A/2,3; B/5,6,8,9; C/6,8,12; D/8,12,13,14,16; E/2,3,7,15,16,18
 • -10.10.2019r w godzinach 16:00-17:00 Różana 6
  mieszkania 2,3,12
 • -10.10.2019r w godzinach 18:00-19:00 Głogowska 86a
  mieszkania 3,6,9,12,13
 • -10.10.2019r w godzinach 18:00-19:00 Szymborska 9/11
  mieszkania 2,11,12,15,16
 • -10.10.2019r w godzinach 17:00-18:00 Garbary 3
  mieszkania 4,7,8,10
 • -10.10.2019r w godzinach 17:00-18:00 Za Bramką 10/11
  mieszkania 3,7,3N
 • -10.10.2019r w godzinach 18:00-19:00 Wieżowa73/75
  mieszkania 24,28,32
odbędą się przeglądy kominiarskie oraz gazowe. II TERMIN

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: Tomasz Zybała tel:606-891-005
2. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: Marek Fabisz Kominiarz tel:501-635-286

MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:

 • -11.09.2019r w godzinach 16:00-20:00 Dolna Wilda 16
 • -11.09.2019r w godzinach 16:00-20:00 Różana 6
 • -12.09.2019r w godzinach 16:00-19:00 Głogowska 86a
 • -12.09.2019r w godzinach 16:00-19:00 Szymborska 9/11
 • -13.09.2019r w godzinach 16:00-19:00 Garbary 3
 • -13.09.2019r w godzinach 16:00-19:00 Za Bramką 10/11
 • -30.09.2019r w godzinach 16:00-19:00 Wieżowa73/75
odbędą się przeglądy kominiarskie oraz gazowe.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.
1. Wykonawca przeglądu gazowego: Tomasz Zybała tel:606-891-005
2. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: Marek Fabisz Kominiarz tel:501-635-286

MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 10.09.2019r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia:
-3.09.2019 Za Bramką 10/11
-4.09.2019 Różana 6
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków.MSM L-W Razem zawiadamia iż od 8.08.2019-10.09.2019 z powodu urlopów nie będzie możliwe uzyskanie zaświadczeń dotyczących lokali.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 16.08.2019r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.MSM L-W Razem zawiadamia iż w budynku przy ulicy:
- Garbary 3 istnieje możliwość wynajmu dwóch lokali użytkowych
-Wieżowa 73/75 istnieje możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego

Garbary 3

Wieżowa 73/75

MSM L-W Razem zawiadamia iż w dniach :
 • 18 czerwca 2019r.- Wieżowa 73 m.13 w godz.16:30-17:30 Wieżowa 75 m.18,26,33 w godz.16:30-17:30
 • 18 czerwca 2019r.- Głogowska 86a m.2,6,8,9,12,13 w godz. 17:30-19:00
 • 18 czerwca 2019r.- Różana 6 m.1,4,5,7,10,11,13,15,17,18,19 w godz. 15:30-17:00
 • 25 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16a m.1,2,3,4,6,7,8,10,11,16 w godz. 15:30-18:30
 • 25 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16b m.2,4,9,11,17,18 w godz. 15:30-18:30
 • 25 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16c m.3,6,7,9,10,11,12 w godz. 15:30-18:30
 • 25 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16d m.2,8,10,12,13 w godz. 15:30-18:30
 • 25 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16e m. 3,5a,10,10a,11,13,14,15,16,17,19,20,20a w godz. 15:30-18:30
nastąpi II termin wymian podzielników. Uprzejmie prosimy o udostępnienie w w/w terminach w/w lokali.
III termin będzie płatny przez właściela lokalu.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 17.06.2019r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku Wieżowa 73/75.
MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 30.06.2019r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku Głogowska 86a.
MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 27.06.2019r. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku Szymborska 9/11.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 21.06.2019r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 11.06.2019r. odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.MSM L-W Razem zawiadamia iż dnia 16.05.2019r. nastąpi przewra w dostawie wody do budynku Za Bramką 10/11.MSM L-W Razem zawiadamia iż w dniach :
 • 16 maja 2019r.- Wieżowa 73 w godz.9:00-11:00 Wieżowa 75 w godz.10:30-13:00
 • 16 maja 2019r.- Głogowska 86a w godz. 9:00-12:00
 • 24 maja 2019r.- Różana 6 w godz. 9:00-11:00
 • 6 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16a w godz. 9:00-11:00
 • 6 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16b w godz. 9:00-11:00
 • 6 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16c w godz. 10:30-13:00
 • 6 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16d w godz. 10:30-13:00
 • 6 czerwca 2019r.- Dolna Wilda 16e w godz. 12:30-14:00
nastąpi wymiana podzielników. Uprzejmie prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.Wykonianie funduszu remontowego 2018 rok

Garbary 3

Za Bramką 10/11

Wieżowa 73/75

Szymborska 9/11

Głogowska 86a

Różana 6

Dolna Wilda 16MSM L-W Razem zawiadamia iż w dniu :
 • 19.02.2019
w godzinach 15:00-16:00 zainteresowani Mieszkańcy Sp. będą mogli spotkać się z przedstawicielem Rady Nadzorczej w siedzibie SpółdzielniMSM L-W Razem informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej z dnia 6.11.2018r. zmianie ulegnie stawka funduszu remontowego.

Dotyczy do posesji:
 • Szymborska 9/11- z 2,50 zł na 3,00 zł za m2. Zmiana nastąpi z dniem 1.02.2019r.
 • Różana 6 z 2,00 zł na 2,50 zł za m2. Zmiana nastąpi z dniem 1.02.2019r.
 • Za Bramką 10/11 z 2,00 zł na 2,50 zł za m2. Zmiana nastąpi z dniem 1.01.2019r.


SPOTKANIA Z LOKATORAMI:


Zarząd MSM L-W „Razem” zaprasza wszystkich lokatorów na coroczne spotkanie, w następujących terminach:

ul. Garbary 3 - 17.10.2018 godz. 17:00
ul. Za Bramką 10/11 - 18.10.2018 godz. 17:00
ul. Wieżowa 73/75 - 16.10.2018 godz. 17:00
ul. Szymborska 9/11 - 24.10.2018 godz. 18:00
ul. Głogowska 86a- 23.10.2018 godz. 18:00
ul. Różana 6 - 22.10.2018 godz. 17:00
ul. Dolna Wilda 16 - 22.10.2018 godz. 18:00
Tematem spotkania będzie omówienie spraw dot. nieruchomości, a w tym zaciągnięcia kredytu na termomodernizację JESSICA2.


PRZEGLĄDY GAZOWE I KOMINIARSKIE 2018:


1. Wykonawca przeglądu gazowego: Usługi Instalacyjno-Sanitarne M. Puczkarski
tel: 605-229-377 i/lub 605-997-948

2. Wykonawca przeglądu kominiarskiego: Marek Fabisz Kominiarz
tel: 501-635-286


I TERMIN:

ul. Garbary 3 - 10.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Za Bramką 10/11 - 10.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Wieżowa 73/75 - 11.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Szymborska 9/11 - 12.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Głogowska 86a- 15.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Różana 6 - 16.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Dolna Wilda 16 A, B, C- 8.10.2018 godz. 14:00-20:00
ul. Dolna Wilda 16 D, E - 9.10.2018 godz. 14:00-20:00

Prosimy o udostępnienie w w/w terminach lokali.


MSM L-W Razem zawiadamia, iż od 1 października 2018 roku Spółdzielnia rozpocznie dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Wszystkich Mieszkańców prosimy o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych.MSM L-W Razem zawiadamia iż w dniu :
 • 18.09.2018
w godzinach 15:00-16:00 zainteresowani Mieszkańcy Sp. będą mogli spotkać się z przedstawicielem Rady Nadzorczej w siedzibie SpółdzielniMSM L-W Razem zawiadamia iż w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych ( RODO) celem identyfikacji telefonicznej Mieszkańca, Spółdzielnia każdorazowo będzie prosiła o podnie numeru PESEL. Właściciele lokali mają prawo odmowy podanie numer PESEL, jednak jest to równoznaczne z odmową udzielenia informacji telefonicznej.MSM L-W Razem zawiadamia iż w poniższych terminach odbędą się COROCZNE SPOTKANIA Z LOKATORAMI :
ul. Garbary 3 - 7.11.2017 GODZ. 16:30
ul. Za Bramką 10/11 - 9.11.2017 GODZ. 16:30
ul. Wieżowa 73/75 - 16.11.2017 GODZ. 16:30
ul. Szymborska 9/11 - 21.11.2017 GODZ. 16:30
ul. Głogowska 86a- 23.11.2017 GODZ. 16:30
ul. Różana 6 - 28.11.2017 GODZ. 16:30
ul. Dolna Wilda 16 - 30.11.2017 GODZ. 16:30
Uprzejmie zapraszamy wszystkich mieszkańców.Mieszkańcy, którzy nie przyjęli w pierwszym terminie kominiarza proszeni są o telefoniczny kontakt z osobą przeprowadzającą przeglądy instalacji kominiarskiej oraz gazowej pod numerem telefonu: 501-635-286 Drugi termin przeglądów kominiarskihc oraz gazowych został wyznaczony na 15.09.2017! :


MSM L-W Razem zawiadamia iż w poniższych terminach odbędą się przeglądy instalacji kominiarskiej oraz gazowej :
ul. Garbary 3 - 21.08.2017 w godzinach 8-10 oraz 17-19
ul. Za Bramką 10/11 - 21.08.2017 w godzinach 10-12 oraz 17-19
ul. Wieżowa 73/75 - 25.08.2017 w godzinach 8-12 oraz 17-19
ul. Szymborska 9/11 - 22.08.2017 w godzinach 10-13 oraz 17-19
ul. Głogowska 86a- 22.08.2017 w godzinach 8-10 oraz 17-19
ul. Różana 6 - 23.08.2017 w godzinach 8-10 oraz 17-19
ul. Dolna Wilda 16 A,B - 23.08.2017 w godzinach 10-13 oraz 17-19
ul. Dolna Wilda 16 C,D,E - 24.08.2017 w godzinach 8-12 oraz 17-19
Mieszkańcy, proszeni są o udostępnienie lokalu.

Informujemy, iż w miesiacu sierpniu, ze względu na okres urlopów, czas oczekiwania na zaświadczenia dotyczące lokalu wyniesie minimum dwa tygodnie.


Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W "Razem" informuje, iż w związku z dokonaniem rozliczeń za media oraz kosztów 2016 roku, od marca 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe opłaty eksploatacyjne. Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi rozliczeniami. Ewentualne reklamacji można zgłaszać w przeciągu 14 dniu od daty otrzymania rozliczenia. Poniżej zamieszczamy rozliczenie funduszu remontowego za 2016 rok oraz plan funduszu remontowego na rok 2017 oddzielnie na każdy z budynków.

Wykonianie funduszu remontowego 2016 rok

Garbary 3

Za Bramką 10/11

Wieżowa 73/75

Szymborska 9/11

Głogowska 86a

Różana 6

Dolna Wilda 16

Plan funduszu remontowego 2017 rok

Garbary 3

Za Bramką 10/11

Wieżowa 73/75

Szymborska 9/11

Głogowska 86a

Różana 6

Dolna Wilda 16WYWÓZ NADGABARYTÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dnia 16 grudnia tj. piątek odbędzie się wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich lokatorów o wyniesienie niepotrzebnych mebli oraz wszelkich elementów drewnianych i składowanie ich przed budynkiem. Informujemy jednocześnie, że gruz budowlany, jak również ceramika budowlana i odzież, oraz artykuły metalowe i sprzęt RTV, AGD nie podlegają powyższemu wywozowi.SPOTKANIE Z LOKATORAMI

Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców budynków na spotkanie z Prezesem oraz Pracownikiem Działu Technicznego. Spotkania w poniżej wymienionych terminach odbędą sie o godzinie 17:00

Garbary 3- 8.11.2016
Za Bramką 10/11- 29.11.2016
Wieżowa 73/75- 9.11.2016
Szymborska 9/11- 15.11.2016
Głogowska 86a- 17.11.2016
Różana 6- 22.11.2016
Dolna Wilda 16- 24.11.2016

Prosimy o przybycie!ZAWIADMOMIENIE- DOLNA WILDA 16

W zwiazku z nieobecnością lokatorów podczas kontorli instalacji gazowej oraz przewodów kominiarskich zgodnie z przepisami Prawo Budowlanego Art. 62, w poniżej wymienionych mieszkaniach zostanie przeprowadzona dodatkowa kontrola


25 października 2016 w godzinach 18:00-19:00 Osoba do kontaktu: Edward Gielniak tel: 601-175-736

Dolna Wilda 16A- mieszkania nr 9 oraz 11
Dolna Wilda 16B- mieszkania nr 2, 8, 9, 14
Dolna Wilda 16C- mieszkania nr 8
Dolna Wilda 16D- mieszkania nr 2, 6, 11, 14
Dolna Wilda 16AE- mieszkania nr 2, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20A

Prosimy o udostępnienie lokali!Informujemy, iż dnia 3.10.2016 roku nastapi rozpoczęcie sezonu grzewczego. Prosimy o otwarcie wszystkich zaworów celem uniknięcia zapowietrzenia układu CO.


Zarząd MSM L-W Razem zaprasza mieszkańców budynku Za Bramką 10/11 na spotkanie z przedstawicielem firmy PW UNIKA- zajmującego się na zlecenie Sp. roliczeniem zużycia energii cieplnej- dnia 19.09.2016 na godzine 17:00 do siedziby Spółdzielni


MSM L-W Razem zawiadamia iż w poniższych terminach odbędą się przeglądy instalacji kominiarskiej oraz gazowej :
ul. Garbary 3 - 18.08.2016 w godzinach 17-19
ul. Za Bramką 10/11 - 18.08.2016 w godzinach 17-19
ul. Wieżowa 73/75 - 29.08.2016 w godzinach 17-19
ul. Szymborska 9/11 - 23.08.2016 w godzinach 17-19
ul. Głogowska 86a- 23.08.2016 w godzinach 17-19
ul. Różana 6 - 22.08.2016 w godzinach 17-19
ul. Dolna Wilda 16 - 22.08.2016 w godzinach 17-19
Mieszkańcy, którzy nie będą mogli w w/w terminie udostępnić lokalu, proszeni są, do 29.08.2016r. ustalić drugi indywidualny termin przeglądu pod numerem 601-175-736 p. Edward Gielnik.
Lokatorzy, którzy do tego dnia nie umowią terminu przeglądu zostną obciążeni kosztem wykonania go w trzecim terminie.


Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W "Razem" informuje Mieszkańców budynku Za Bramką 10/11, iż od 1.08.2016 można podłączać się do instalacji ciepłej wody i tym samym, celem zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, odłączyć "Junkresa" od instalacji gazowej. Prace wykonuje firma: Usługi Instalacyjno-Sanitarne M. Puczkarski 605-229-377. W sytuacji wyboru innego wykonawcy Spółdzielnia prosi o dostarczenie uprawnień wykonawcy.Z dniem dzisiejszym, tzn. 14.07.2016 r., Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „RAZEM” zakończyła wszystkie formalne procedury związane z możliwością wyodrębniania praw własności lokali. Wobec powyższego zainteresowani właściciele lokali mogą składać do siedziby Spółdzielni wnioski o przekształcenia (wzór do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni).MSM L-W Razem zawiadamia iż w poniższych terminach odbędą się pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej:
ul. Garbary 3 - 04.05.2016 w godzinach 10-18
ul. Za Bramką 10/11 - 4.05.2016 w godzinach 10-18
ul. Wieżowa 73/75 - 20-21.04.2016 w godzinach 10-18
ul. Szymborska 9/11 - 05,09,05.2016 w godzinach 10-18
ul. Głogowska 86a- 05,09.05.2016 w godzinach 10-18
ul. Różana 6 - 28.04.2016 w godzinach 10-18
ul. Dolna Wilda 16 - 25-27.04.2016 w godzinach 10-18

MSM L-W "Razem" informuję iz od 1.marca 2016 zmianie uległy wysokości opłat eksploatacyjnych. Wraz z nowymi naliczeniami rozsyłane będą również rozliczenia za media (1.11.2014-31.10.2015) oraz kosztów (2015).


Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowe Lokatorsko-Własnościowa „Razem,” uprzejmie informuję,iż w stosunku do włascicieli lokali , którzy nie zapłacą dwóch czynszów Spółdzielnia jest zobligowana do skierowania sprawy na droge postępowania sądowego - decyzja Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2014r. Jednocześnie zawiadamiamy, że minimalny koszt postępowania sądowego to kwota ok 650,00 zł. Bardzo prosimy o terminowe wnoszenie opłat celem unikniecia wnoszenia dodatkowych opłat sądowych i komorniczych.


© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.
Polityka prywatności