ZA BRAMKĄ 10/11

Funkcja obiektu: Budynek mieszkalno - usługowy
Rok zakończenia budowy: 1990
Adres obiektu: ul. Za Bramką 10/11, 61-842 Poznań
Numer ewidencyjny gruntów: ark. nr 29 dz. 17, ark. nr 29 dz. 18
Powierzchnia działek: 573 m kw.
Powierzchia zabudowy: 550 m kw.
Powierzchnia użytkowa: 1200,24 m kw.

NR KW: PO1P/00090830/8
Ilość kondygnacji: 4

© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.