SZYMBORSKA 9/11

Funkcja obiektu: Budynek mieszkalny
Rok zakończenia budowy: 1992
Adres obiektu: ul. Szymborska 9/11, 60-254 Poznań
Numer ewidencyjny gruntów: ark. nr 28 dz. 19/1, 18/2
Powierzchnia działek: 442 m kw.
Powierzchnia użytkowa: 1145,7 m kw.
Kubatura: 5922 m sześćiennych

Nr KW: PO1P/00089432/8
Ilość kondygnacji: 5

© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.