RÓŻANA 6

Funkcja obiektu: Budynek mieszkalno - usługowy
Rok zakończenia budowy: 1994
Adres obiektu: ul. Różana 6, 61-577 Poznań
Numer ewidencyjny gruntów: ark. nr 6 dz. 136
Powierzchnia działki: 351 m kw.
Powierzchia zabudowy: 274,2 m kw.
Powierzchnia użytkowa: 1048,05 m kw.
Kubatura: 5018 m sześćiennych

Nr KW: PO2P/00098041/3
Ilość kondygnacji: 5

© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.