GARBARY 3

Funkcja obiektu: Budynek mieszkalny
Rok zakończenia budowy: 1986
Adres obiektu: ul. Garbary 3, 61-866 Poznań
Numer ewidencyjny gruntów: ark. nr 36 dz. 25
Powierzchnia działki: 613 m kw.
Powierzchia zabudowy: 226,3 m kw.
Powierzchnia użytkowa: 862,05 m kw.
Kubatura: 4502 m sześćiennych

Nr KW:PO1P/00008795/9
Ilość kondygnacji: 5

© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.