Szanowni Państwo,
od 1 stycznia 2021 roku zmienie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruhmości zamieszkałych.
Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłaca 25,00 zł za osobę.Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i w ślad za tym idącą Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP od 1 września 2020 roku zaczyna obowiązywać ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i nie będzie możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.
Stawka za odbiór odpadów pozostaje bez zmian tj. 14,00 zł za osobę miesięcznie.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „Razem” prosi o dostosowanie się do wymogów ustawowych dotyczących obowiązku segregacji odpadów komunalnych w przeciwnym razie, cała nieruchomości, wszyscy właściciele lokali, zostaną obciążeni karą ustaloną przez ZM GOAP w wysokości 3-krotnego zwiększenia opłaty tj. 42,00 zł miesięcznie za osobę. Spółdzielnia, w razie potrzeby, będzie wnosiła do ZM GOAP o dostawienie dodatkowych pojemników na odpady do selektywnej zbiórki. Apelujemy o ścisłe przestrzeganie wymogów ustawowych, gdyż będą miały miejsce liczne kontrole zarówno ze strony GOAP jak i firmy wywożącej odpady.
Informacje, jak prawidłowo segregować śmieci zostały rozwieszone na klatkach schodowych. Jak tylko GOAP udostępni materiały, również każdy z mieszkańców otrzyma ulotkę do skrzynki pocztowej.

Przypominam, iż Mieszkańcy są zobowiazani do prawidłowej segregacji odpadów, natomiast osoby sprzatające budynek do utrzymania porządku wkoło pojemników.Sposób prawidłowej segregacji odpadów:
https://www.goap.org.pl/wyszukiwarka-odpadow/wyszukaj

Materiały dydaktyczne

© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.