INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, iż dnia
5 czerwca 2024 roku o godzinie 17:30 w auli Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu ul. Rybaki 17
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Program WZC MSM L-W RAZEM
Sprawozdania finasowe MSM L-W RAZEM

Przyjęte jednogłośnie uchwały:

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6

Pełnomocnictwo do reprezentacji Członka Spółdzielni podczas WZC
INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, iż dnia
20 czerwca 2023 roku o godzinie 17:30 w budynku World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12 Poznań (sala 112)
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Program WZC MSM L-W RAZEM
Sprawozdania finasowe MSM L-W RAZEM

Przyjęte jednogłośnie uchwały:

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 11

Pełnomocnictwo do reprezentacji Członka Spółdzielni podczas WZC
INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, iż
dnia 7 czerwca 2022 roku o godzinie 17:30
w budynku World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12 Poznań (sala 112)
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Program WZC MSM L-W RAZEM
Sprawozdania finasowe MSM L-W RAZEM

Przyjęte jednogłośnie uchwały:

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7

Pełnomocnictwo do reprezentacji Członka Spółdzielni podczas WZC
INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, iż
dnia 22 lipca 2021 roku o godzinie 17:30
w budynku World Trade Center Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12 Poznań (sala 108)
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Program WZC MSM L-W RAZEM

Przyjęte uchwały:

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6

Pełnomocnictwo do reprezentacji Członka Spółdzielni podczas WZC
INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, że 14 lipca 2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.

Program WZC MSM L-W RAZEM
Bilans za 2019
Rachunek Zysków i Strat za 2019
Informacja dodatkowa

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8
Uchwała nr 9
Uchwała nr 10
Uchwała nr 11
Uchwała nr 12
Uchwała nr 13
Uchwała nr 14
Uchwała nr 15
Uchwała nr 16
Uchwała nr 17
Uchwała nr 18
Uchwała nr 19
Uchwała nr 20

Pełnomocnictwo do reprezentacji Członka Spółdzielni podczas WZC


INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, że 14 czerwca 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.

Program WZC MSM L-W RAZEM
Bilans za 2018
Rachunek Zysków i Strat za 2018
Informacja dodatkowa

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7


INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, iż dnia 29 marca 2019 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Program WZC MSM L-W RAZEM

Podjęto uchwałę

Uchwała nr 1


INFORMACJA

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Razem” informuje, iż dnia 5 czerwca 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Program WZC MSM L-W RAZEM
Bilans za 2017
Rachunek Zysków i Strat za 2017
Informacja dodatkowa

Podjęto następujace uchwały

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 9

Uchwały nie przyjęte:

Uchwała nr 8
© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.