Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnściowa "RAZEM"
w Poznaniu:
-powstała w 1983 roku jako Młodzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa im. Janka Krasickiego w Poznaniu

-w skład spódzielni na dzień dzisiejszy wchodzi 7 budynków mieszkalnych przy ulicach: Garbary 3, Za Bramką 10/11, Wieżowa 73/75, Szymborska 9/11, Głogowska 86A, Różana 6 i Dolna Wilda 16

Zarząd MSM L-W RAZEM
Prezes Zarządu- Mariusz Bober
Dział Techniczny MSM L-W RAZEM
Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Marek Zawal

Rada Nadzorcza MSM L-W RAZEM
Przewodnicząca - Halina Krzywińska
Wiceprzewodnicząca - Hanna Roszkowiak-Woźniak
Sekretarz - Krzysztof Jezierski
Członek - Ryszard Frąckowiak
Członek - Jan Wujczak

© MSM L - W RAZEM 2007
Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.
Polityka prywatności